jQuery lightbox clone - prettyPhoto - by Stephane Caron

Kształtowanie sylwetki i postawy ciała

mgr Katarzyna Kusy

Postawa ciała jest kształtowana przez całe życie, począwszy od momentu pierwszej pionizacji, przez okres szkolny i dojrzewania. Istnieje wiele czynników wpływających na nasz wygląd, których zbagatelizowanie, częstokroć przez rodziców, ma negatywne skutki w przyszłości.


Krótkie omówienie tematyki

Ruch jest bardzo ważnym czynnikiem w życiu każdego człowieka, zwłaszcza młodego, wpływając, zarówno na jego aspekt psychologiczny, jak i fizyczny. Poprzez ruch możemy modelować sylwetkę, usuwać nabyte niedoskonałości postawy i skutecznie przed nimi zapobiegać. Każdy przecież we współczesnym świecie chce wyglądać atrakcyjnie a przede wszystkim zdrowo.

O wykładowcy

mgr Katarzyna Kusy
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza


Cele

1. Zapoznasz się z pojęciem prawidłowej i wadliwej postawy ciała, wraz z jej konsekwencjami na przyszłość
2. Zrozumiesz mechanizmy zawiadujące rozwojem postawy począwszy od najwcześniejszych chwil życia dziecka, a skończywszy na okresie dorosłości
3. Rozpoznasz najczęściej występujące u dzieci zniekształcenia kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn dolnych oraz przyczyny ich powstawania
4. Nauczysz się krótko charakteryzować wady postawy
5. Poznasz podstawowe sposoby oceny postawy ciała, które potrafi wykonać każdy laik, nie koniecznie specjalista
6. Poznasz różnice pomiędzy pojęciem fitness, a wellness
7. Nauczysz się prewencyjnego i leczniczego działania aerobiku i każdej innej formy aktywności ruchowej
8. Zrozumiesz mechanizmy działania wysiłku aerobowego i anaerobowego
9. Zapoznasz się z elementami określającymi wysiłek fizyczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyznaczenie częstości skurczów serca adekwatnie do wieku i intensywności treningu
10. Nauczysz się charakteryzować rozmaite formy aktywności ruchowej mające wpływ na kształtowanie nawyku prawidłowej sylwetki ciała.
11. Poznasz ogólne zasady pisania konspektu ćwiczeń.

Spodziewane efekty

Student potrafi zdefiniować pojęcie postawy prawidłowej i wadliwej. Potrafi rozpoznać i opisać rodzaje wad postawy, stanowiące współczesny problem dzieci i młodzieży. Posiada wiedzę na temat zniekształceń kręgosłupa i kończyn wraz z ich skutkami na przyszłość. Potrafi wyjaśnić znaczenie wysiłku fizycznego i jego wpływ na organizm człowieka oraz scharakteryzować typy wysiłku pod względem przemian metabolicznych i ich parametrów. Potrafi przeprowadzić podział zajęć ruchowych z ich opisem i specyfiką wykonania. Student posiada umiejętność oceny sylwetki i postawy ciała, poprzez badanie wizualne i podstawowe testy kliniczne z uwzględnieniem znajomości topografii mięśniowej. Potrafi wyznaczyć ćwiczenia wpływające na utrzymanie prawidłowej sylwetki ciała, zarówno dotyczące ćwiczeń statycznych, jak i dynamicznych oraz posiada umiejętność przygotowania konspektu ćwiczeń.

Zasady oceniania

Aktywność studenta podczas dyskusji problemowych, w analizach studiów przypadku - 10 pkt Prezentacja końcowosemestralna 3 ćwiczeń ( do wyboru ) wpływających na prawidłową sylwetkę z omówieniem mięśni biorących udział podczas ruchu oraz uzasadnieniem zasad ergonomii ich wykonania - 50 pkt Aktywność na platformie e-learningowej na forum - 20 pkt Prezentacja własnego filmiku do 50 MB ( 3 minutowego ) przedstawiającego ćwiczenia wzmacniające i rozciągające dla kobiet, mogące stanowić indywidualny program treningu dla klientów w gabinetach Wellness i SPA - 20 pkt